Zanga, Mikulec, Koch, Zobl

LINK/Verbinden – Wien-Temesvar


Installation, 2011

ProduzentInnen Galerie Schleifmühlgasse 12-14/Wien – Zanga
JECZA Gallery/Temesvar – Marta Mikulec, Michael Koch, Marcus Zobl

http://www.youtube.com/

www.zangalink


Spirala, 2011

 


Toys, 2011

 http://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

 

 

Verbindung  JECZA Gallery/Temesvar und ProduzentInnen Galerie
Schleifmühlgasse 12-14/Wien (zweier europäischer Galerien) durch nonverbale
Verknüpfungen, soziale Skulpturen und systemtheoretische Ansätze


t h e   l i n k s

by Cristina Bogdan

a test on how to see 3D. how to see 2D.
how to see space.
form that is already content.

NEITHER was born from a picture of a sculpture, back in September: on a black background, it looked as if it were 2D. Zanga: “wanna see I can paint it just like that?” So we went on to put a sculpture and its painting one next to the other, on a black background, and we came across a beginning. What to do next?

for some months, Zanga paints on a black background; he tries to see dimensions for himself

and intuition number one is that dimensions are equivalent. If that is so, a 2D form is equivalent to a 3D one. At this stage, we can talk about representation, because here is where painting and art generally dwell. Some basic attempts: paintings with forms in space, which you can see either as plane forms, either as representations of forms in space. And L I N K is exactly the next step: the moment we start to take pictures of the installation, we cannot see it anymore. It exists in space only when the person looking at it is in that space as well. On camera, all one can see are white lines on a black background. And still, at a closer look, you can see how 3D appears.

then came the idea of an “equivalence”: Zanga decided to tag all Vienna with stickers marked ‘LINK’. As for NEITHER, where we worked together to find an equivalent form of the entire exhibition and we ended up making a foldable cardboard, the game in this case was to find an analogy that would make knowledge (as a magical gesture) possible. The artist gradually discovered that the “invisible” sculpture in the city was analogous to the visible one, made out of pipes, from the gallery. In terms of space and its perception, but also in a more basic way (everything is liked – obviously. But it does make sense to allow people to find that out by themselves, while they are making the link between two links…)

further on, the analogy went towards playing with transparency – a new attempt to grasp the moment when dimensions can be perceived. The artist played with glass and plastic paper. But this is already one step too far.

l e g ă t u r i l e

de Cristina Bogdan

un exerciţiu de văzut 3D. de văzut 2D.
de văzut spaţiu.
formă care e deja conţinut.

de la o poză a unei sculpturi se născuse NEITHER in septembrie; pe fond negru, părea 2D. Zanga: “vrei să vezi ca pot s-o pictez exact aÅŸa?” Si am pus o sculptura ÅŸi tabloul ei unul lânga celălalt, pe un fond negru, ÅŸi a ieÅŸit un început. Ce facem mai departe?

timp de câteva luni, Zanga pictează pe fond negru; încearcă sa-ÅŸi reprezinte dimensiunile

ÅŸi prima intuiÅ£ie ar fi ca dimensiunile sunt echivalente. In cazul ăsta, o forma 2D e echivalentă cu una 3D. La stadiul ăsta putem vorbi de reprezentare, pentru că in zona asta se joaca pictura ÅŸi arta in general. Câteva încercari simple: tablouri cu forme în spaÅ£iu, pe care le poÅ£i vedea fie ca forme plane, fie ca reprezentări ale unor forme în spaÅ£iu. Si LINK e exact pasul următor: în momentul în care incepem sa fotografiem instalaÅ£ia, n-o mai putem vedea. Ea există în spaÅ£iu numai atunci când ÅŸi cel care o priveÅŸte e în acel spaÅ£iu. Pe film, se văd linii albe pe un fond negru. Si totuÅŸi, daca te uiti cu atenÅ£ie, vezi cum se naÅŸte 3D-ul.

apoi a apărut ideea unei “echivalenÅ£e”: Zanga a decis să puna stickere inscripÅ£ionate cu ‘LINK’ prin toată Viena. Ca ÅŸi pentru NEITHER, unde am lucrat impreună la o formă echivalentă a întregii expoziÅ£ii ÅŸi am ajuns la o foaie pliabilă, jocul aici a fost găsirea unei analogii care să permită cunoaÅŸterea (ca gest magic). S-a ajuns la ideea că sculptura “invizibilă” din oraÅŸ e analoagă cu sculptura vizibilă, din Å£evi, în galerie. În termeni de spaÅ£iu ÅŸi de perceptie a lui, dar ÅŸi într-un sens mult mai simplu (totul e legat – evident. Dar are sens să îi laÅŸi pe oameni să experimenteze ei înÅŸiÅŸi asta, în timp ce fac legătura intre doua legături…)

mai departe, analogia s-a dus înspre jocul cu transparenÅ£a – o nouă încercare de surpindere a momentului în care sunt percepute dimensiunile. S-a jucat cu sticlă ÅŸi cu foi de plastic. Dar de aici e deja mai departe.

Cristina Bogdan

 

Zanga /Wien

« Hunderte Kupferleitungen werden in verschiedenen Winkeln  aneinander geschweisst; die Bögen sind weiß oder schwarz, ying-yang

Was ist die Verbindung : der Bogen oder das Rohr?
Eine andere Form der Verbindung : weisse oder schwarze « LINK »-Tags auf den Leitungen/Masten der Stadt

Die Materialität des Kupfers und der Rhythmus, der durch die Anbindung verliehen wird,  der Rhythmus der Besucher in der Galerie oder in der Stadt:
Die Besucher durchdringen einerseits die Verbindungen, bzw. stellen die Rezipienten die Verbindung her, sie  sind die Verbindung zwischen den Verbindungen.

Der schwarz/weiße Rhythmus
Der Rhythmus der gebogenen Rohre, der grafische Rhythmus der Formen
Der Rhythmus der Fläche,  die all das oben Genannte umfasst

Ich sage, dass alles miteinander verbunden ist: das weiss man
Ich muß an die Ökologie denken
Warum soll ich das laut sagen ?
Ich sage es nicht, ich zeige es
Ich will Menschen dazu anregen,  die Verbindung zu spüren, sich selber als eine Verbindung zu empfinden

Ich spiele mit der Analogie : mikro/makro, drinnen/draußen
Es geht um den Weg
In der Galerie, in der Stadt

Wichtig ist, dass es offensichtlich ist
Und es geht erst hier los «  Zanga

“o instalatie despre legatura ca ritm

zeci de tevi din cupru sudate intre ele sub diferite unghiuri ; coturile sunt albe sau negre, ying-yang
ce e legatura : cotul sau teava ?

alta forma (de legatura): tag-uri albe sau negre cu « LINK » pe tevile/stalpii din oras

materialitatea cuprului si ritmul pe care i-l imprima legatura
ritmul deambularii vizitatorilor (in galerie sau in oras) : ei trec printre legaturi ei creaza legatura
sunt legatura dintre legaturi
ritmul alb/negru
ritmul formelor date de tevi, ritm grafic
ritmul spatiului care include toate cele de mai sus

spun ca totul e legat : se stie
ma face sa ma gandesc la ecologie
de ce s-o spun ?
n-o spun o arat
vreau sa-i fac pe oameni sa simta legatura asta, sa simta ca si ei sunt legatura

ma joc cu analogia : micro/macro  inauntru/afara
e vorba de parcurs
in galerie, in oras

important e ca e evident
de aici abia incepe”, Zanga